“Nghệ Nhân Làm Lọng”

15,000,000 VND

Nghề làm Lọng là một trong các ngành nghề truyền thống, thể hiện văn hóa vật thể, mang đặc trưng riêng trong tín ngưỡng dân gian của người Việt.

1 in stock