“Lưu Giữ Linh Hồn”

15,000,000 VND

Ở Nam bộ ngày xưa, khi có người sắp lìa trần, người thân sẽ đắp một dải lụa trắng gọi là “Hồn Bạch” ngang lên ngực để giữ lại một chút hơi ấm hay linh hồn của người chết. Sau đó tấm vải lụa này sẽ được thắt thành một hình nhân và được thờ cúng sau đó. Tuy nhiên, ngày nay phong tục này ngày nay đã bỏ.

1 in stock