“Nghệ Nhân Thêu Chân Dung, Họa Tâm Hồn”

20,000,000 VND

Nàng tiểu thư trong tranh (trong bộ trang phục Nhật Bình truyền thống của Việt Nam) đã dùng sắc màu của sợi chỉ để hoạ tâm tư, giấc mơ của mình. Nàng muốn thoát khỏi những luật lệ, khuôn khổ để tìm đến sự tự do.

1 in stock

🎨 Tác phẩm "Nghệ Nhân Thêu Chân Dung, Họa Tâm Hồn"

Chất liệu: Giấy

Màu: Chì màu

Kích thước: 32 cm x 26 cm