“Nghệ Nhân Hương Trầm”

18,000,000 VND

Hương có một ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần ở nhiều nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Thắp hương là một phần của văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam.

1 in stock

🎨 Tác phẩm "Nghệ Nhân Hương Trầm”

Chất liệu: Giấy

Màu: Chì Màu

Kích thước: 32 cm x 26 cm